Chủ,

chú thích hình ảnh,

Chủ,, Dương tưởng tượng đến cái mát lạnh mịn màng khi áp má vào đó mân mê lên xuống.