2 tóc đỏ

तस्वीर का शीर्षक ,

2 tóc đỏ, Hoài Trung thuộc tính Hỏa, Khánh Phương thuộc tính Thủy, Thy Thy là Kim, Khánh Hội là Thổ và Đan Trung là Mộc.