Mập mạp tóc đỏ dễ thương, bị ăn ra

तस्वीर का शीर्षक ,

Mập mạp tóc đỏ dễ thương, bị ăn ra, Vị trí cái chết của Minh và Hải phân tán cách khá xa với Hoàng và quần áo của hai người họ… Vì họ đang chạy trốn.