Có sừng to Béo mập mạp Teen điên vì cưỡi thằng

chú thích hình ảnh,

Có sừng to Béo mập mạp Teen điên vì cưỡi thằng, Bởi vì Vương Hải Phong đến công ty không phải là để thị sát, mà là cố ý dặn dò Tôn Đức, để cho hắn hảo hảo chỉnh đốn Thẩm Hạo!.