Nếm thử một chặt đầu hói ướt nứt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nếm thử một chặt đầu hói ướt nứt, Một hồi tôi lật nghiêng dì lại, xách một chân dì lên gác trên vai, đổi tư thế.