Tóc vàng, thế

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, thế, – Kệ nó, ai kêu cái tội lề mề, sốt hết cả ruột – nói thế thôi chứ tôi cũng biết ơn nó nhiều lắm rồi.