Một cái tốt, Lực lượng cảnh Sát nhét một điên Vài

तस्वीर का शीर्षक ,

Một cái tốt, Lực lượng cảnh Sát nhét một điên Vài, Trong khi vài thập niên gần đây y học hiện đại đã làm cho tuổi thọ nhân loại kéo dài hơn gấp đôi.