Ba thanh óng tính chết tiệt này ... và uống rượu đi.

chú thích hình ảnh,

Ba thanh óng tính chết tiệt này ... và uống rượu đi., Sự buông thả lẳng lơ bất ngờ của nàng sáng nay làm cho Hoài Nam chỉ muốn phát điên.