Nóng, punk đồ!

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, punk đồ!, Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Tần Phỉ Vũ đã phiếm hồng, tuy rằng đang đạp xe, nhưng ánh mắt vô cùng mê ly, ngầm hàm chứa nước xuân, giống như say rượu.