Ba Sinh Viên Y Tá

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba Sinh Viên Y Tá, Ví dụ như cái khăn che mặt của Minh Hồng có thể ngăn được thần thức của hầu hết tu chân giả tại tiệc cưới đêm nay nhưng không thể ngăn được ông.