Chơi trong buổi sáng trước khi mặc đồ ...

chú thích hình ảnh,

Chơi trong buổi sáng trước khi mặc đồ ..., Hai đầu lưỡi truy đuổi dây dưa lẫn nhau, liếm mút câu động, chỉ hận không thể ăn sạch đối phương.