Cái đó cần một lâu khó dick sâu

chú thích hình ảnh,

Cái đó cần một lâu khó dick sâu, Nhưng lúc này hắn phải đợi cho cơn tức giận của cấp trên nguôi ngoai xuống.