Lớn C. Và Nhỏ Bé, Cô Tate Là Một Nóng Mã

chú thích hình ảnh,

Lớn C. Và Nhỏ Bé, Cô Tate Là Một Nóng Mã, Thêm vào những chốt chặn bằng hàng rào đinh của cảnh sát, ông không thể không chuyển hướng ngày càng xa đường hướng về nhà mình.