Đôi tình nhân trong quân đội Phong cách cổ Điển

chú thích hình ảnh,

Đôi tình nhân trong quân đội Phong cách cổ Điển, Cô sau cùng cũng chủ động hơn, bàn tay lần mò đôi chút thì đã chạm đến thằng nhỏ của Quang.