Này Các Cô Gái Yêu Kèn Và Tai Nạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Này Các Cô Gái Yêu Kèn Và Tai Nạn, Con có thể hoàn toàn rút hết tử khí ra khỏi người Trung ngay trong đêm nay… Khánh Phương hít sâu một hơi nói.