Gương vắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Gương vắt, I… Sắp tới ở nhà sẽ xảy ra một số chuyện… Trong sáng nay con lập tức đưa Khánh Phương đi tuần trăng mật… đến Maldives hay gì đó tùy con… Nhớ thật kỹ lời của ta.