Lily là Nhỏ thôi Miên Bạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lily là Nhỏ thôi Miên Bạn, Dưới nhà bếp ông Hưng đã bày dọn chén bát đồ ăn sẵn ra bàn rồi, ông ngồi vào ghế và đợi Ái Như xuống ăn cơm cùng.