Quân sự của tôi, baby

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân sự của tôi, baby, Thy Thy ngẩng lên nhìn bốn gương mặt quen thuộc miệng cười toe toét trước mặt.