Tốt, đặc biệt, xoa bóp tuyệt vời, đồ ...

chú thích hình ảnh,

Tốt, đặc biệt, xoa bóp tuyệt vời, đồ ..., Ái Như là một giáo viên cấp ba, nàng dạy môn vật lý ở một ngôi trường gần nhà nên đi chỉ tầm hơn 15 phút là tới nơi.