Hút thuốc bên tinh ranh

chú thích hình ảnh,

Hút thuốc bên tinh ranh, Hắn biết giữa mình và Khánh Phương chỉ gặp nhau một lần hai ngày trước không thể sinh ra tình cảm gì đáng nói.