Claudio là đối xử với một chân fest của chân chó chết vui vẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Claudio là đối xử với một chân fest của chân chó chết vui vẻ, Giờ này bà ấy ngủ rồi, với lại phòng cách âm lo gì Con vẫn lo lắm… Lo mà lúc nãy nước lồn chảy ra nhoe nhoét thế à.