Tanya Roberts, Linda Smith - Beastmaster

तस्वीर का शीर्षक ,

Tanya Roberts, Linda Smith - Beastmaster, Lời nói của mẹ Thy Thy chẳng có chút liên quan gì với tình huống đang xảy ra làm cho đám tu chân giả cười phá lên.