Les chó chết của họ ... ... chó chết với cái đồ chơi lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Les chó chết của họ ... ... chó chết với cái đồ chơi lớn, Nhưng ông ta thì sao? Ông ta lấy vợ hắn ra chiêu đãi bạn bè thì không tính sao?.