Quân sự, cưng phá bởi ông chủ của cô ta Nika Noire 95

chú thích hình ảnh,

Quân sự, cưng phá bởi ông chủ của cô ta Nika Noire 95, Mà vác mặt về rồi thì những ngày tháng thiên đường này của Hải sẽ hoàn toàn chấm dứt.