Mấy Cô Gái Trẻ Yêu - Phần 1

chú thích hình ảnh,

Mấy Cô Gái Trẻ Yêu - Phần 1, Cái vòng này… Hoài Nam ngạc nhìn cái vòng màu hồng trên cổ tay Khánh Phương.