Anh thiếu niên, và niềng răng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh thiếu niên, và niềng răng,, Nhưng ta còn thiếu một điểm mạnh vượt trội hơn Ninh Lập… Cảnh giới của ta và hắn bằng nhau đều là Trúc cơ đại viên mãn.