Nóng á anh chàng dễ thương thổi dương vật và cho bọn chó chơi đùa ở một buổi

chú thích hình ảnh,

Nóng á anh chàng dễ thương thổi dương vật và cho bọn chó chơi đùa ở một buổi, Nó chẳng qua là Kỳ tử, đương quy, thục địa, linh chi, sâm nhung… Chỉ thêm một vị Tử ma đề không ai có thể phân biệt được.