Hai thanh lịch, đồ chơi

chú thích hình ảnh,

Hai thanh lịch, đồ chơi, Ông không biết rằng, phía cuối hành lang, cô con dâu Ngọc Diệp từ nãy vô tình đã quan sát được hết những hành động của ông với không sót một biểu cảm nào.