Ăn Mặc Như Trêu Tức

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn Mặc Như Trêu Tức, Cơ thể Khánh Phương không ngừng nhún nhảy lên xuống làm cho nước trong bể dập dềnh tràn cả ra ngoài.