Non Gái Tuyệt Vời,

chú thích hình ảnh,

Non Gái Tuyệt Vời,, Nhưng Khánh Phương vẫn thấy mình như biến thành một cô vợ nhỏ vừa được tìm về ra mắt hơn hai trăm bà vợ lớn vậy.