Mae Victoria ... - Môn Hockey Là Mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Mae Victoria ... - Môn Hockey Là Mẹ, Ngọc Diệp quay lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng, lão già đã nhào tới ôm chầm lấy cơ thể ướt át của nàng.