Cái trứng đang điên gợi cảm

chú thích hình ảnh,

Cái trứng đang điên gợi cảm, Con bé quay qua quay lại suy ngẫm như đang mua sắm trong siêu thị, rồi chọn lấy một cái.