Slim Con Gà Chết Impaled Bởi Một Bbc

chú thích hình ảnh,

Slim Con Gà Chết Impaled Bởi Một Bbc, Có tiếng xè xè một lúc lâu mới dứt rồi có tiếng xịt rửa theo sau là âm thanh dội nước của bồn cầu.