Bẩn thỉu, ấn độ

chú thích hình ảnh,

Bẩn thỉu, ấn độ, Em có hỏi chồng là có thấy gì không? Ổng nói khi nào em hé chân mới thấy được.