Vớ sữa facilaized

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ sữa facilaized, Tiếng hét kinh hoàng của Hữu Tâm làm đám Trúc cơ sợ hãi vội vàng lùi lại, tay giơ cao kiếm phòng ngừa Khánh Phương tấn công.