Nat thổi vào mặt đàn con của mình

chú thích hình ảnh,

Nat thổi vào mặt đàn con của mình, Nhi không có ý chơi gian lận gì cả mà hành động này chỉ vì bị một hình ảnh tuyệt đẹp hớp hồn.