Monaco tình Yêu Chân hàng Ngày trường chân ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Monaco tình Yêu Chân hàng Ngày trường chân ..., Con gái à… Cha chỉ biết nghĩ cho gia tộc, cha không hề nghĩ cho con, con ghét cha, huhu… Đài nhi, đứng lại, nghe cha nói đã, Đài nhi à….