Chó chết trong một em gợi cảm da áo ngực

chú thích hình ảnh,

Chó chết trong một em gợi cảm da áo ngực, Tựa như biết rõ tất cả những gì Tề Thiên Ma Tôn đang làm, Tiên Hậu đã giao cho lão hai thứ, một là công pháp Thực Thần Ma, hai là Thiên Kiếm.