Tiểu trao đổi cô gái trong gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu trao đổi cô gái trong gái, Tên Trúc cơ hậu kỳ điên cuồng gào thét nắm chặt thanh kiếm đẩy cả người ông Cảnh không ngừng lui ra sau như muốn ghim ông vào vách đá.