Khỏa thân..!!! Trẻ tuổi thiếu niên chết Tiệt trong phòng Ngủ

chú thích hình ảnh,

Khỏa thân..!!! Trẻ tuổi thiếu niên chết Tiệt trong phòng Ngủ, Hồi nãy… hồi nãy hai mẹ con mình có… có la lớn tiếng không con? Mẹ sợ quá Mặt Nga không còn chút máu.