Tôi cưỡi lên cò trong khi hút thuốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi cưỡi lên cò trong khi hút thuốc, Lần đó hắn vì con gà nướng kia có gì đó mà đau bụng, suýt nữa không đến kịp cứu nàng.