Chó Cưng Brooke Bị Tuyệt Tay Ba Buổi

chú thích hình ảnh,

Chó Cưng Brooke Bị Tuyệt Tay Ba Buổi, Nga không ôm nổi Dương nữa, toàn thân rũ rượi sau những nhát đâm lồn vô cùng mỹ mãn.