Nghiệp dư gà miệng

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư gà miệng, Hai chân nàng mở rộng ra đón lấy một gương mặt nóng hổi núc ních mỡ chen vào.