Nóng vài thằng kiểu chó thông đít tình dục

chú thích hình ảnh,

Nóng vài thằng kiểu chó thông đít tình dục, Ông Hải mở đầu bằng lời chào và cảm ơn rồi bắt đầu phần giới thiệu các sản phẩm mới.