Á rập là con đĩ trưởng thành người mất vui với các chàng trai trẻ

chú thích hình ảnh,

Á rập là con đĩ trưởng thành người mất vui với các chàng trai trẻ, Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Hạo đứng thẳng người, lưu luyến buông tha Vương Thiến Thiến.