Mặc đồ con gái tệ tên ngốc ngoài cửa

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặc đồ con gái tệ tên ngốc ngoài cửa, Ông Bắc loạng choạng lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững, ngực ê ẩm, cổ họng ngòn ngọt muốn phun máu.