Nóng pigtails

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng pigtails, Cô gái tự xưng là Tuyền hồn nhiên ôm mặt Dương hôn chóc chóc như đó là người yêu của mình.