Jessica Bangkok Lớn NGỰC

तस्वीर का शीर्षक ,

Jessica Bangkok Lớn NGỰC, Nếu trong vòng một tháng ta có thể bứt phá lên Kim đan thì quá tốt rồi… Nhưng khả năng này rất nhỏ dù ta còn cách Kim đan chỉ một bước nhỏ… Ông Bắc ngậm ngùi lắc đầu.