Chó đồng tính người có khó với mày, đồng tính tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Chó đồng tính người có khó với mày, đồng tính tình dục, Đã biết thì còn hỏi làm gì? Ông cứ nói huỵch toẹt ra từ nay vợ con là của ta, con không được động tới… Vậy cho đơn giản.