Mẹ đam mê - Mẹ thích vĩ đại cuối tuần ... mẹ kiếp

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ đam mê - Mẹ thích vĩ đại cuối tuần ... mẹ kiếp, Dứt lời thoáng cái Thạch Mai Trinh đã đem Đinh Nhị Cẩu đẩy ngã xuống giường, hắn liền ngồi bật dậy, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng riêng của Thạch Mai Trinh, cũng là lần đầu tiên ngồi trên cái giường của nàng.